THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hợp Tác Xã Vận Tải 19/5 (Taxi 19/5):

Địa chỉ: 640 Phú Riềng Đỏ, Kp Tân Trà, Phường Tân Xuân, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713787878

Email: nguyentrungdung8668@gmail.com

Website: taxibinhphuoc.vn